Folding@Home

Connection established.
us-east-2b
JIMMYKILLERJR (Team 223518) Monthly Summary

Stats Home

Top Users List
Top Teams List
Team: 223518
- Team Monthly Summary
- Team Monthly Activity
- Team Daily Summary
- Team Daily Activity
- Team Hourly Summary
- Team Hourly Activity
User: JIMMYKILLERJR
- User Monthly Summary
- User Monthly Activity
- User Daily Summary
- User Daily Activity
- User Hourly Summary
- User Hourly Activity


web: EC2AMAZ-OHTM82S
DB: EC2AMAZ-EMDISA4
YYYY-MMScoreWU
2020-04111,784,3582,536
2020-03111,784,3582,536
2020-02111,784,3582,536
2020-01111,784,3582,536
2019-12111,784,3582,536
2019-11111,784,3582,536
2019-10111,784,3582,536
2019-09111,784,3582,536
2019-08111,784,3582,536
2019-07111,784,3582,536
2019-06111,784,3582,536
2019-05111,784,3582,536
2019-04111,784,3582,536
2019-03111,784,3582,536
2019-02111,784,3582,536
2019-01111,784,3582,536
2018-12111,784,3582,536
2018-11111,784,3582,536
2018-10111,784,3582,536
2018-09111,784,3582,536
2018-06111,784,3582,536
2018-05111,784,3582,536
2018-04111,784,3582,536
2018-03111,784,3582,536
2018-02111,784,3582,536
2018-01111,784,3582,536
2017-12111,784,3582,536
2017-11111,784,3582,536
2017-10111,784,3582,536
2017-09111,784,3582,536
2017-08111,784,3582,536
2017-07111,281,7312,529
2017-06111,281,7312,529
2017-05111,281,7312,529
2017-04111,281,7312,529
2017-03111,281,7312,529
2017-02102,068,2522,393
2017-0195,623,5052,290
2016-1289,210,3372,187
2016-1183,797,6062,102
2016-1069,661,6401,906
2016-0960,076,8721,748
2016-0854,542,4481,669
2016-0748,814,7561,582
2016-0642,105,7061,467
2016-0532,141,5291,322
2016-0419,695,8021,097
2016-037,126,570810
2016-021,899,276599
2016-0112,3006Elapsed time: 0.4068 seconds