Folding@Home

Connection established.
us-east-1e
Moonrise (Team 224497) Monthly Summary

Stats Home

Top Users List
Top Teams List
Team: 224497
- Team Monthly Summary
- Team Monthly Activity
- Team Daily Summary
- Team Daily Activity
- Team Hourly Summary
- Team Hourly Activity
User: Moonrise
- User Monthly Summary
- User Monthly Activity
- User Daily Summary
- User Daily Activity
- User Hourly Summary
- User Hourly Activity


web: EC2AMAZ-6772NBP
DB: EC2AMAZ-EMDISA4
YYYY-MMScoreWU
2019-11261,203,8454,633
2019-10261,203,8454,633
2019-09261,203,8454,633
2019-08261,203,8454,633
2019-07261,203,8454,633
2019-06261,203,8454,633
2019-05261,203,8454,633
2019-04261,203,8454,633
2019-03261,203,8454,633
2019-02261,203,8454,633
2019-01261,203,8454,633
2018-12261,203,8454,633
2018-11261,203,8454,633
2018-10261,203,8454,633
2018-09261,203,8454,633
2018-06261,203,8454,633
2018-05261,203,8454,633
2018-04261,203,8454,633
2018-03261,203,8454,633
2018-02261,203,8454,633
2018-01261,203,8454,633
2017-12261,203,8454,633
2017-11261,203,8454,633
2017-10261,093,3474,632
2017-09261,093,3474,632
2017-08258,178,8744,588
2017-07196,808,6263,742
2017-06129,179,4202,857
2017-0598,494,8682,408
2017-0485,513,8972,142
2017-0371,726,6511,867
2017-0257,241,0841,599
2017-0144,301,0171,300
2016-1230,262,557836
2016-1115,883,335489
2016-101,760,77169Elapsed time: 0.6852 seconds